Tilbud

Prisen for disse produktene har blitt redusert på grunn av at de har vært utstilt. Det finnes kun ett av hvert eksemplar. Inngravering av ett navn, dato og enkel dekor er inkludert i prisen.

Tilbudssteiner

Tilbudsstein A405

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 70 x B: 85

Ordinær pris: kr. 47500,-

Pris: kr. 34500,-

Utførelse: Helpolert. Antall: 9stk

Bestill gravstein

Tilbudsstein A339

Steinsort: Orion blue

Størrelse: H: 70 x B: 50

Pris: kr. 17000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A376

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 80 x B: 45

Pris: kr. 21000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A377

Steinsort: Royal halland

Størrelse: H: 50 x B: 39

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A378

Steinsort: Royal halland

Størrelse: H: 70 x B: 59

Pris: kr. 22000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A381

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 70 x B: 85

Pris: kr. 32000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og polert bakside. Lykt inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A384

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 65 x B: 85

Pris: kr. 26000,-

Utførelse: Helpolert. Antall: 4stk

Bestill gravstein

Tilbudsstein A385

Steinsort: Hvit granitt

Størrelse: H: 110 x B: 45

Pris: kr. 20000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og flammet bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A386

Steinsort: Rød bohus

Størrelse: H: 120 x B: 40

Ordinær pris: kr. 47900,-

Pris: kr. 34000,-

Utførelse: Flammet forside, kanter og bakside. Bronseløv inkludert. Mod 134

Bestill gravstein

Tilbudsstein A387

Steinsort: Rød bohus

Størrelse: H: 100 x B: 40

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Flammet forside, sagede kanter og flammet bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A388

Steinsort: Rød bohus

Størrelse: H: 100 x B: 40

Ordinær pris: kr. 49700,-

Pris: kr. 35000,-

Utførelse: Flammet forside, sagede kanter og flammet bakside. Bronserose inkludert. Mod 132

Bestill gravstein

Tilbudsstein A391

Steinsort: Royal halland

Størrelse: H: 65 x B: 80

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside. Antall: 6stk

Bestill gravstein

Tilbudsstein A393

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 94 x B: 43

Pris: kr. 21000,-

Utførelse: Flammet forside, sagede kanter og flammet bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A394

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 100 x B: 60

Ordinær pris: kr. 54000,-

Pris: kr. 37800,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside. Lykt inkludert. Mod 182

Bestill gravstein

Tilbudsstein A399

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 71 x B: 60

Pris: kr. 17000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og flammet bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A400

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 60 x B: 75

Pris: kr. 25000,-

Utførelse: Helpolert. Antall: 15stk

Bestill gravstein

Tilbudsstein A401

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 70 x B: 46

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A402

Steinsort: Lys blå labrador

Størrelse: H: 70 x B: 60

Ordinær pris: kr. 31900,-

Pris: kr. 23000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside. Bronserose inkludert. Mod 117

Bestill gravstein

Tilbudsstein A404

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 65 x B: 80

Pris: kr. 22000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside. Antall: 8stk

Bestill gravstein

Tilbudsstein A407

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 70 x B: 45

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside. Antall: 5stk

Bestill gravstein

Tilbudsstein A37

Steinsort: Grå Granitt

Størrelse: H: 80 x B: 30

Pris: kr. 32000,-

Utførelse: Helpolert. Kvadratisk stein, 30 cm x 30 cm. Bronselykt inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A215

Steinsort: Lys blå labrador

Størrelse: H: 60 x B: 75

Pris: kr. 15500,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A217

Steinsort: Rød bohus

Størrelse: H: 60 x B: 80

Pris: kr. 16500,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og flammet bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A260

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 48 x B: 63

Pris: kr. 16000,-

Utførelse: Polert forside og sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A265

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 50 x B: 65

Pris: kr. 16000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A266

Steinsort: Cyenitt

Størrelse: H: 70 x B: 60

Pris: kr. 16000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A267

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 49 x B: 72

Pris: kr. 16000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og polert bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A288

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 50 x B: 70

Pris: kr. 16500,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A289

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 69 x B: 80

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A291

Steinsort: Rød granitt

Størrelse: H: 55 x B: 75

Pris: kr. 16000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A293 Pute - liggende gravstein

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 39 x B: 60

Pris: kr. 11000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A294

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 80 x B: 55

Pris: kr. 21000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A295

Steinsort: Rød granitt

Størrelse: H: 80 x B: 55

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Flammet forside, Sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A297

Steinsort: Rød bohus

Størrelse: H: 60 x B: 75

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A299

Steinsort: Orion blue

Størrelse: H: 74 x B: 55

Pris: kr. 25000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside. Antall: 4stk

Bestill gravstein

Tilbudsstein A309

Steinsort: Hvit granitt

Størrelse: H: 57 x B: 64

Pris: kr. 16000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A310

Steinsort: Mørk labrador

Størrelse: H: 90 x B: 55

Pris: kr. 19900,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A313

Steinsort: Orion blue

Størrelse: H: 48 x B: 55

Pris: kr. 23000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A120

Steinsort: Sort Granitt

Størrelse: H: 65 x B: 82

Pris: kr. 20000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A319

Steinsort: Hvit granitt

Størrelse: H: 65 x B: 74

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A122

Steinsort: Hvit Granitt

Størrelse: H: 60 x B: 80

Pris: kr. 24000,-

Utførelse: Forside hugget som bokrull, råsatte kanter og sandblåst bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A321

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 90 x B: 44

Pris: kr. 25000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A136

Steinsort: Orion Blue

Størrelse: H: 65 x B: 45

Pris: kr. 16600,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og sandblåst bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A322

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 90 x B: 44

Pris: kr. 25000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A146

Steinsort: Grå Granitt

Størrelse: H: 80 x B: 60

Ordinær pris: kr. 34100,-

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Polert forside, pikhuggede kanter og sandblåst bakside. Modell 295.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A323

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 80 x B: 45

Pris: kr. 18500,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A148

Steinsort: Royal Hallandia

Størrelse: H: 55 x B: 75

Pris: kr. 17200,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og sandblåst bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A324

Steinsort: Mørk labrador

Størrelse: H: 80 x B: 55

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

TILBUDSSTEIN A164

Steinsort: Iddefjord

Størrelse: H: 55 x B: 50

Pris: kr. 15900,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og sandblåst bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A264

Steinsort: Cyenitt

Størrelse: H: 50 x B: 72

Pris: kr. 17000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A327

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 65 x B: 75

Pris: kr. 31000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A355

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 64 x B: 45

Pris: kr. 17000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

TILBUDSSTEIN A183

Steinsort: Iddefjord

Størrelse: H: 60 x B: 75

Pris: kr. 14900,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og sandblåst bakside. NB: 10,5 cm tykkelse.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A268

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 50 x B: 70

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A356

Steinsort: Lys blå labrador

Størrelse: H: 60 x B: 85

Pris: kr. 21900,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside. Kors inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A358

Steinsort: Hvit granitt

Størrelse: H: 86 x B: 50

Pris: kr. 22900,-

Utførelse: Flammet forside, råsatte kanter og flammet bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A328

Steinsort: Orion blue

Størrelse: H: 74 x B: 69

Pris: kr. 32900,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A284

Steinsort: Lødingen

Størrelse: H: 65 x B: 85

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A366

Steinsort: Royal halland

Størrelse: H: 100 x B: 79

Pris: kr. 34000,-

Utførelse: Polert forside, polerte kanter og saget bakside. Bronserose og lykt inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A285

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 47 x B: 65

Pris: kr. 17000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A340

Steinsort: Royal halland

Størrelse: H: 80 x B: 59

Pris: kr. 26900,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside. Lykt inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A001

Steinsort: Orion Blue

Størrelse: H: 60 x B: 65

Pris: kr. 17300,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og sandblåst bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A286

Steinsort: Rød granitt

Størrelse: H: 60 x B: 75

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

TILBUDSSTEIN A184

Steinsort: Cyenitt

Størrelse: H: 60 x B: 40

Pris: kr. 14900,-

Utførelse: Polert forside, pikhuggede kanter og pikhugget bakside. NB: 13 cm tykkelse.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A367

Steinsort: Royal halland

Størrelse: H: 100 x B: 80

Pris: kr. 23000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A272

Steinsort: Orion blue

Størrelse: H: 65 x B: 75

Pris: kr. 35000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A341

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 88 x B: 81

Pris: kr. 39000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A301

Steinsort: Royal halland

Størrelse: H: 60 x B: 75

Pris: kr. 21000,-

Utførelse: Helpolert. Antall: 2stk

Bestill gravstein

Tilbudsstein A368

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 99 x B: 79

Pris: kr. 35000,-

Utførelse: Helpolert. Bronserose og lykt inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A302

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 70 x B: 70

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

TILBUDSSTEIN A212

Steinsort: Rød bohus

Størrelse: H: 70 x B: 85

Pris: kr. 18900,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og sandblåst bakside. Sommerfugler i bronse inkludert.

Bestill gravstein

TILBUDSSTEIN A188

Steinsort: Cyenitt

Størrelse: H: 60 x B: 65

Pris: kr. 17200,-

Utførelse: Polert forside, pikhuggede kanter og pikhugget bakside. NB: 15,5 cm tykkelse.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A23

Steinsort: Rød Granitt

Størrelse: H: 65 x B: 85

Pris: kr. 16900,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og sandblåst bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A303

Steinsort: Hvit granitt

Størrelse: H: 60 x B: 55

Pris: kr. 17000,-

Utførelse: Flammet forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A273

Steinsort: Hvit gneis

Størrelse: H: 94 x B: 83

Pris: kr. 24000,-

Utførelse: Helpolert og råsatt nedre del

Bestill gravstein

Tilbudsstein A369

Steinsort: Royal halland

Størrelse: H: 100 x B: 79

Pris: kr. 31000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside. Bronserose og lykt inkludert. Antall 2stk

Bestill gravstein

Tilbudsstein A342

Steinsort: Aurora

Størrelse: H: 91 x B: 75

Pris: kr. 39000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A22

Steinsort: Løddingen

Størrelse: H: 65 x B: 85

Pris: kr. 21400,-

Utførelse: Matt forside hugget som en bokrull, sagede kanter og sandblåst bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A304

Steinsort: Mørk labrador

Størrelse: H: 74 x B: 85

Pris: kr. 29000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A251

Steinsort: Hvit granitt

Størrelse: H: 60 x B: 80

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Pikhugget forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A305

Steinsort: Orion blue

Størrelse: H: 71 x B: 81

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og polert bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A002

Steinsort: Royal Hallandia

Størrelse: H: 60 x B: 65

Pris: kr. 17300,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og sandblåst bakside. Antall: 3stk

Bestill gravstein

Tilbudsstein A86

Steinsort: Royal Hallandia

Størrelse: H: 90 x B: 50

Ordinær pris: kr. 31200,-

Pris: kr. 20000,-

Utførelse: Polert løvblad, sagede kanter og sandblåst bakside. Modell 100.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A252

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 75 x B: 55

Pris: kr. 19500,-

Utførelse: Polert forside, råsatt/sagede kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A330

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 70 x B: 85

Ordinær pris: kr. 63200,-

Pris: kr. 40000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside. Bronserose inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A370

Steinsort: Orion blue

Størrelse: H: 70 x B: 85

Pris: kr. 28900,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A30

Steinsort: Royal Hallandia

Størrelse: H: 80 x B: 60

Ordinær pris: kr. 34100,-

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Polert forside med konturblåst rose, pikhuggede kanter og sandblåst bakside. Modell 295.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A89

Steinsort: Røyken Granitt

Størrelse: H: 90 x B: 45

Pris: kr. 17400,-

Utførelse: Flammet forside og bakside. Sagede kanter. NB: 15 cm tykkelse. Modell 121.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A253

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 66 x B: 66

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A331

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 100 x B: 60

Ordinær pris: kr. 38000,-

Pris: kr. 26000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside. Sommerfugl i bronse inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A343

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 80 x B: 55

Pris: kr. 24000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside. Sommerfugler i bronse inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A332

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 100 x B: 60

Ordinær pris: kr. 38000,-

Pris: kr. 26000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside. Sommerfugl i bronse inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A333

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 84 x B: 85

Pris: kr. 29000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside. Sommerfugl i bronse inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A255

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 60 x B: 65

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A274

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 52 x B: 62

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A33

Steinsort: Royal Hallandia

Størrelse: H: 80 x B: 55

Ordinær pris: kr. 34100,-

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Polert forside med konturblåst rose og nedsenket kors i gull, sagede kanter og sandblåst bakside. Modell 295.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A344

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 54 x B: 71

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A360

Steinsort: Vonga

Størrelse: H: 90 x B: 70

Ordinær pris: kr. 38200,-

Pris: kr. 26000,-

Utførelse: Flammet forside, råsatte kanter og flammet bakside. Mod. 301

Bestill gravstein

Tilbudsstein A256

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 50 x B: 62

Pris: kr. 17000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A308

Steinsort: Royal halland

Størrelse: H: 69 x B: 40

Pris: kr. 17000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A257

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 49 x B: 59

Pris: kr. 19900,-

Utførelse: forside hugget som bokrull, råsatte kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A336

Steinsort: Lys blå labrador

Størrelse: H: 80 x B: 75

Ordinær pris: kr. 38100,-

Pris: kr. 26900,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside. Lykt inkludert. Mod. 411

Bestill gravstein

Tilbudsstein A335

Steinsort: Mørk labrador

Størrelse: H: 70 x B: 85

Pris: kr. 25000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A275

Steinsort: Orion blue

Størrelse: H: 71 x B: 85

Pris: kr. 21000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og polert bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A241

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 63 x B: 54

Pris: kr. 17000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A345

Steinsort: Orion blue

Størrelse: H: 100 x B: 65

Ordinær pris: kr. 44200,-

Pris: kr. 39900,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside. Bronsekors inkludert. Mod.180 Antall: 2stk

Bestill gravstein

Tilbudsstein A003

Steinsort: Orion Blue

Størrelse: H: 60 x B: 65

Pris: kr. 17300,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og sandblåst bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A375

Steinsort: Orion blue

Størrelse: H: 80 x B: 44

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A242

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 80 x B: 40

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A276

Steinsort: Gneis Royal

Størrelse: H: 50 x B: 73

Pris: kr. 21000,-

Utførelse: Forside hugget som bokrull, råsatte kanter og bakside. Bronsekors inkludert.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A243

Steinsort: Mørk labrador

Størrelse: H: 51 x B: 50

Pris: kr. 16000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A346

Steinsort: Mørk labrador

Størrelse: H: 99 x B: 75

Ordinær pris: kr. 46700,-

Pris: kr. 32900,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside. Lykt inkludert. Mod 123

Bestill gravstein

Tilbudsstein A107

Steinsort: Grå Granitt

Størrelse: H: 80 x B: 80

Pris: kr. 28000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og sandblåst bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A244

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 60 x B: 66

Pris: kr. 21000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A347

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 100 x B: 69

Pris: kr. 29000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A109

Steinsort: Løddingen

Størrelse: H: 70 x B: 70

Pris: kr. 22800,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A004

Steinsort: Royal Hallandia

Størrelse: H: 60 x B: 65

Pris: kr. 17300,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og sandblåst bakside. Antall: 2stk

Bestill gravstein

Tilbudsstein A110

Steinsort: Royal Hallandia

Størrelse: H: 65 x B: 85

Pris: kr. 23800,-

Utførelse: Polert forside og kanter, sandblåst bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A245

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 100 x B: 49

Pris: kr. 26000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A278

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 71 x B: 70

Pris: kr. 27000,-

Utførelse: Polert forside, pikhuggede kanter og saget bakside

Bestill gravstein

TILBUDSSTEIN A190

Steinsort: Lys blå labrador

Størrelse: H: 70 x B: 50

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Mattslipt forside, kanter og bakside. NB: 13,5 cm tykkelse.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A348

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 100 x B: 45

Ordinær pris: kr. 29500,-

Pris: kr. 21000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og polert bakside. Mod 145

Bestill gravstein

Tilbudsstein A111

Steinsort: Gneis Royal

Størrelse: H: 51 x B: 73

Pris: kr. 19800,-

Utførelse: Forside hugget som bokrull, råsatte kanter og sandblåst bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A246

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 68 x B: 59

Pris: kr. 26000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A349

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 100 x B: 59

Ordinær pris: kr. 38000,-

Pris: kr. 26000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside. Sommerfugler i bronse inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A114

Steinsort: Kvit Granitt

Størrelse: H: 52 x B: 75

Pris: kr. 19800,-

Utførelse: Forside hugget som bokrull, råsatte kanter og sandblåst bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A279

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 51 x B: 82

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A350

Steinsort: Mørk labrador

Størrelse: H: 90 x B: 54

Pris: kr. 19900,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

TILBUDSSTEIN A198

Steinsort: Rød vonga

Størrelse: H: 70 x B: 50

Ordinær pris: kr. 17700,-

Pris: kr. 13800,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og sandblåst bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A248

Steinsort: Royal halland

Størrelse: H: 55 x B: 40

Pris: kr. 16000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A280

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 70 x B: 85

Pris: kr. 31000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A351

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 100 x B: 59

Ordinær pris: kr. 38000,-

Pris: kr. 26000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside. Sommerfugler i bronse inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A249

Steinsort: Mørk grå granitt

Størrelse: H: 58 x B: 46

Pris: kr. 16000,-

Utførelse: Polert forside, pikhuggede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A0010

Steinsort: Orion Blue

Størrelse: H: 65 x B: 45

Pris: kr. 17300,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og sandblåst bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A281

Steinsort: Hvit granitt

Størrelse: H: 65 x B: 85

Pris: kr. 21000,-

Utførelse: Forside hugget som bokrull, råsatte kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A352

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 80 x B: 59

Ordinær pris: kr. 35400

Pris: kr. 24000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside. Mod 192

Bestill gravstein

Tilbudsstein A338

Steinsort: Vonga

Størrelse: H: 100 x B: 55

Pris: kr. 23500,-

Utførelse: Flammet forside, råsatte kanter og flammet bakside. Bronsekors inkludert

Bestill gravstein

Tilbudsstein A250

Steinsort: Royal halland

Størrelse: H: 75 x B: 65

Pris: kr. 21000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A353

Steinsort: Mørk labrador

Størrelse: H: 60 x B: 50

Pris: kr. 21000,-

Utførelse: Helpolert

Bestill gravstein

TILBUDSSTEIN A200

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 50 x B: 85

Pris: kr. 16200,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og sandblåst bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A262

Steinsort: Royal halland

Størrelse: H: 66 x B: 54

Pris: kr. 16000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A282

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 85 x B: 83

Pris: kr. 23000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A0011

Steinsort: Royal Hallandia

Størrelse: H: 65 x B: 45

Pris: kr. 16600,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og sandblåst bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A263

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 55 x B: 75

Pris: kr. 21000,-

Utførelse: Pikhugget forside, råsatte kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A354

Steinsort: Orion blue

Størrelse: H: 60 x B: 55

Ordinær pris: kr. 32000,-

Pris: kr. 22000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside. Mod 106

Bestill gravstein

Tilbudsstein A371

Steinsort: Orion blue

Størrelse: H: 70 x B: 85

Pris: kr. 26000,-

Utførelse: Helpolert. Integrert lykt inkludert.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A379

Steinsort: Skifer

Størrelse: H: 70 x B: 85

Ordinær pris: kr. 39200,-

Pris: kr. 26000,-

Utførelse: Polert forside, Sagede kanter og bakside. Integrert lykt inkludert. Mod 440

Bestill gravstein

Tilbudsstein A409

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 59 x B: 82

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A410

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 59 x B: 85

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A411

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 59 x B: 85

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A412

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 51 x B: 71

Pris: kr. 18000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A413

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 53 x B: 62

Pris: kr. 17000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside

Bestill gravstein

Tilbudsstein A415

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 58 x B: 52

Pris: kr. 16000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og saget bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A416

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 50 x B: 56

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Polert forside, polerte kanter og saget bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A417

Steinsort: Sort granitt

Størrelse: H: 61 x B: 71

Pris: kr. 21000,-

Utførelse: Helpolert.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A418

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 63 x B: 75

Pris: kr. 19000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A419

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 86 x B: 50

Pris: kr. 22.000,-

Utførelse: Polert forside, råsatte kanter og flammet bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A421

Steinsort: Grå granitt

Størrelse: H: 75 x B: 55

Pris: kr. 17.000,-

Utførelse: Flammet forside, Råsatte kanter og saget bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A422

Steinsort: Skifer

Størrelse: H: 69 x B: 85

Pris: kr. 20.000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og polert bakside.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A423

Steinsort: Rød Vonga

Størrelse: H: 70 x B: 85

Pris: kr. 24.000,-

Utførelse: Flammet forside, råsatte kanter og saget bakside. Bronserose inkludert.

Bestill gravstein

Tilbudsstein A 424

Steinsort: Skifer

Størrelse: H: 55 x B: 50

Pris: kr. 16.000,-

Utførelse: Polert forside, sagede kanter og bakside.

Bestill gravstein

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS?

Takk for din melding

Din melding er sendt og vi vil komme tilbake til deg så snart vi har sett på den.